(Poezie) Nomad, 2023

Nu sunt al vreunui loc prescris,
Ci mai degrabă ca într-un vis,
Mă plimb între pământ și cer,
Nomad ca vântul cel berber.

Nu sunt a florilor de câmp
Și nici a codrilor din crâng,
Sunt doar a lăutei ce răsună
La ceas de seară, peste-o dună.

Nu sunt de ieri, de azi, de mâine.
Nu sunt nici grâne și nici pâine.
Sunt doar a razei ce străbate,
Veșnic, printre tot și toate.

DN 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to Top